Financieringsaanvraag

Bij Pronto is het mogelijk om uw scooter te financieren middels een rentedragende lening. Hiervoor hebben wij een samenwerking met ComfortCard. Op deze manier kunt u uw scooter maandelijks af betalen. Alle lease prijzen van elke scooter kunt u zien bij het product zelf onder het kopje 'lease'.
1 Uw Lease aanvraag
2 Persoonsgegevens 1
3 Persoonsgegevens 2
4 Beroeps- en overige gegevens 1
5 Beroeps- en overige gegevens 2
  • Vul hier het totaal bedrag in inclusief eventuele accessoires als u deze ook wilt meefinancieren.